Trại bò Hòa Phát

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì “bão ruồi” do Trại bò Hoà Phát
Người dân tại tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Nông Trường Việt Trung, đang phải sống trong cảnh khốn khổ vì bão ruồi do Trại bò Hoà Phát gây