Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.