trang trại TH True Milk tiếp tục gây ô nhiễm trầm trọng

Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 38
Moitruong.net.vn – Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 38 có những nội dung đáng chú ý sau: