trợ cấp hưu trí xã hội

Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bám sát 5 chính sách được Quốc hội thông qua, cụ thể hóa quy định 11 nội dung lớn trong đó có bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách...