trời rét

Dự báo thời tiết ngày 10/4/2023: Đầu tuần, Hà Nội mưa phùn, trời rét
Hà Nội . Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rácsáng trời rét.