Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2023, thí sinh cần lưu ý
Kỳ tuyển sinh năm 2023 có nhiều thuận lợi cho thí sinh hơn khi thêm các trường công bố tổ chức kỳ thi riêng và công nhận chéo kết quả thi của nhau để tuyển sinh.