Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm mới trong tuyển sinh năm 2023 mà thí sinh cần lưu ý
Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, công tác tuyển sinh đại học năm 2023 cơ bản ổn định như năm 2022. Bộ cũng đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch với lịch trình tổ chức tuyển sinh sớm hơn so với năm ngoái.