Trung tâm Tin học - Công báo TP Hà Nội

Hà Nội có trung tâm cung cấp thông tin báo chí
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo TP Hà Nội thuộc Văn phòng UBND TP Hà Nội thành Trung tâm Thông tin điện tử TP Hà Nội.