trường học không rác thải

Lâm Đồng: Giáo viên, học sinh chung tay xây dựng trường học không rác thải
Nhiều trò chơi được tổ chức lồng ghép kiến thức về bảo vệ môi trường - vệ sinh trường học, phân loại rác thải, giúp cho các em có sức khoẻ cũng như giữ cho trường lớp luôn sạch đẹp.