tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ
Moitruong.net.vn – Ban Quản lý Lăng Chủ tich Hồ Chí Minh đã có thông báo số 42 BQLL-VP tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2021.