tuyến đê Trung Linh

Hà Tĩnh: UBND thành phố đánh giá thực hiện Nghị quyết 24 về công tác phân loại rác thải
Vừa qua, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đơn giá dịch vụ theo Nghị quyết 24 của HĐND thành phố và công tác phân loại rác thải.