Tuyển sinh trực tuyến

Hà Nội: Ngày 1/7, chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp
Ngày mai (1/7), Hà Nội chính thức triển khai đăng ký tuyển sinh đầu cấp (trẻ mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6). Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để vận hành Hệ thống tuyển sinh trực tuyến.