tuyên thệ

Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Phát biểu nhậm chức, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho ông cơ hội phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.