tuyên thệ

Sáng nay, tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức
Sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.