tỷ lệ tái chế là 82% trên toàn Liên minh châu Âu

Pháp cấm đồ dùng một lần tại các nhà hàng bán đồ ăn nhanh từ năm 2023
Từ ngày 1/1/2023, các nhà hàng bán đồ ăn nhanh tại Pháp sẽ không được phép sử dụng các đồ dùng một lần để phục vụ các thực khách ăn tại chỗ. Đây là một lệnh cấm theo Luật kinh tế tuần hoàn được đưa ra hồi tháng 2/2020 nhằm chống lãng phí và khuyến khích tái chế.