UBND thành phố Nha Trang

Nha Trang: Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường dịp Festival Biển
UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo UBND các xã, phường; phòng, ban chuyên môn trực thuộc thành phố tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố để hưởng ứng Festival Biển.