UBND tỉnh Yên Bái

Yên Bái tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán 2024
UBND tỉnh Yên Bái vừa ra công văn tăng cường công tác kiểm soát, giám sát các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.