ứng dụng Danang Smart City

Người dân Đà Nẵng có thể gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp về thiên tai đến cơ quan chức năng qua ứng dụng
Người dân Đà Nẵng có thể gửi mức ngập nước tại vị trí của mình lên ứng dụng để chia sẻ, cung cấp thông tin; gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp đến cơ quan chức năng và xem thông tin các nhà sơ tán (hơn 1.000 địa điểm) qua ứng dụng Danang Smart City.