Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thao túng thị trường trái phiếu
Moitruong.net.vn – Bộ Tài chính cho biết, quan điểm Bộ Tài chính là tuân thủ, thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật lợi dụng để thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính.