Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 500 khu dân cư sạch - đẹp
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch, đẹp trên địa bàn thành phố vào ngày 28/8, tại Công viên Him Lam, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh,