Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Hà Nội hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 4/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ người dân Nghệ An 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.