văn hóa của người làm báo Việt Nam

[VIDEO] Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam
Sáng 21/4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm báo, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Tạp chí Cơ khí Việt Nam cùng 10 đơn vị tạp chí tổ chức Diễn đàn và lễ ký kết thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.