Văn phòng Trung ương Đảng

[Infographic] Tóm tắt quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh
Moitruong.net.vn – Ông Nguyễn Hải Ninh, 45 tuổi, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay ông Nguyễn Khắc Định trước đó được bầu Phó chủ tịch Quốc hội.