vị lãnh tụ kính yêu

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả cuộc đời, Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam”
Moitruong.net.vn – “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời, Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam”. Lời thơ, lời ca ấy là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và của nhân loại tiến bộ. Cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người là trường học lớn, là tấm gương đạo đức cho các thế hệ học tập, noi theo.