vi phạm môi trường

Hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 1, TP Hồ Chí Minh không phân loại rác sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng
Theo kế hoạch, đến ngày 1/1/2025, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định.