vi phạm môi trường

Phát hiện 11.485 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường
Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 11.485 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 9.704 vụ với tổng số tiền phạt là 130,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.