vi phạm pháp luật về đất đai

Thái Bình: Công khai 28 tổ chức đang vi phạm pháp luật về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa nhận được công văn do Sở TN&MT Thái Bình báo cáo về việc thực hiện công khai thông tin 28 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, gỡ bỏ 8 trường hợp đã khắc phục vi phạm pháp luật đất đai.