vi phạm về khoáng sản

Phú Thọ: Công ty TNHH Thắng Lợi bị xử phạt 667 triệu đồng vì vi phạm quy định khai thác khoáng sản
Vi phạm quy định khai thác khoáng sản, Công ty TNHH Thắng Lợi vừa bị UBND tỉnh Phú Thọ xử phạt 667 triệu đồng.