Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Chuộng sống xanh, giới thượng lưu lên kế hoạch “chuyển khẩu” về Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown
Làn sóng dịch chuyển mới về phía Đông Hà Nội vừa được kích hoạt khi Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown chính thức gia nhập thị trường bất động sản. Giá trị được săn tìm tại đây chính là chất sống xanh, khỏe mạnh mà giới thượng lưu đang rất “khát” hiện nay.