VNPT

Cần Thơ thí điểm hệ thống quan trắc, cảnh báo ngập lụt
Cần Thơ triển khai thí điểm hệ thống quan trắc, cảnh báo ngập cho thành phố giúp cho người dân, ngành chức năng theo dõi và có phương án chống ngập.