xã hội hoá đầu tư nước sạch

Cần có cơ chế xã hội hóa đầu tư nước sạch để người dân được hưởng lợi
Moitruong.net.vn – Ông Nguyễn Quang Huân – PCT Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam mong muốn Nhà nước cần có cơ chế minh bạch, đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào công tác xã hội hóa nước sạch, nhằm nâng cao chất lượng nước sạch, đảm bảo sức khoẻ cho người dân.