xã Hường Hiệp

Quảng Trị: Thiếu thủ tục pháp lý, doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ hoạt động rầm rộ tại Đakrông
Nhiều Nhà máy sản xuất dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hoạt động rầm rộ khi chưa có đầy đủ pháp lý, đặc biệt chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc. Những Nhà máy này hoạt động dưới vỏ bọc là cơ sở chế biến lâm sản, cưa xẻ gỗ, bào gỗ nhưng thực tế là sản xuất dăm gỗ.