xã Thạch Xá

Chùa Tây Phương được công nhận là điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND, công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương.