xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Bắc Ninh kiên quyết rút giấy phép vận hành thử nghiệm với cơ sở xả thải chưa qua xử lý ra môi trường
Moitruong.net.vn – Bắc Ninh yêu cầu xử lý tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du. Đối với những trường hợp lắp đặt thêm các thiết bị đấu nối với hệ thống nước thải để xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, sẽ kiên quyết rút giấy phép vận hành thử.