Xăng RON 95

Giá xăng, dầu được dự báo tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 11/8
Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, kỳ điều hành ngày mai (11/8), giá xăng sẽ giảm tương ứng khoảng 1.000-1.200 đồng/lít, dầu giảm quanh mức 1.500 đồng/lít.