xe thân thiện môi trường

Đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô thân thiện môi trường
Theo đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn đối với xe ô tô thân thiện với môi trường.