xét nghiệm kỹ thuật RT-PCR

Hà Nội lập 2 kịch bản sau ngày 6/9
Moitruong.net.vn – Hà Nội thực hiện xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ ngày 27/8 đến ngày 4/9, với tổng số khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR. Đồng thời, Thành phố cũng lên kịch bản xét nghiệm sau ngày 6/9.