xét nghiệm mẫu gộp

Thủ tướng tặng bằng khen cho Đà Nẵng có thành tích phòng chống dịch COVID-19
Moitruong.net.vn – Đà Nẵng khẳng định được năng lực trong phòng, chống dịch hiệu quả và là đơn vị tiên phong thực hiện thành công phương pháp xét nghiệm mẫu gộp.