xét tuyển sớm

Không khuyến khích xét tuyển sớm trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023
Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023 Bộ GD&ĐT cho biết các cơ sở đào tạo sẽ phân tích, đánh giá và tổng kết những mặt được, chưa được và hướng khắc phục hạn chế, sai sót của năm học cũ.