xử lý chất thải rắn cồng kềnh

TP.HCM: Tăng cường quản lý chặt việc thu gom rác cồng kềnh
Moitruong.net.vn – UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường quản lý quản lý chặt việc thu gom rác cồng kềnh trên địa bàn.