xử phạt

Bắc Ninh: Xử phạt 235 triệu đồng một cá nhân do vi phạm Luật bảo vệ môi trường
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa xử phạt một cá nhân số tiền 235 triệu đồng do thực hiện tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.