xuất cảnh trái phép

[Góc nhìn tuần qua] Xuất khẩu lao động hãy theo đường chính ngạch
Thực trạng xuất khẩu lao động bằng những con đường phi pháp và hệ lụy của nó không còn là câu chuyện mới đối với người lao động Việt Nam từ nhiều năm nay. Thế nhưng, sự việc hơn 40 người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi vượt biên về nước mới đây lại một lần nữa cho thấy, xuất cảnh trái phép chưa bao giờ là con đường đi tới “miền đất hứa”.