xuất nhập khẩu gỗ

Năm 2019: Mục tiêu 11 tỷ USD xuất khẩu lâm sản khả thi
Moitruong.net.vn – Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm, mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt 11 tỷ USD năm 2019 Chính phủ giao hoàn toàn khả thi.