100 năm qua

Italia: Hàng ngàn người mất nhà cửa vì trận lũ lụt chưa từng có trong 100 năm qua
Khu vực Emilia-Romagna bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt khiến khoảng 100 thành phố và thị trấn trong vùng bị ảnh hưởng. Hàng ngàn người mất nhà cửa; số người phải sơ tán vì lũ lụt cũng đã tăng lên hơn 36.600 người. Ước tính, thiệt hại của thảm họa này sẽ lên tới hàng tỷ euro.