4 Bộ trưởng

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 15 Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
Ngày làm việc thứ 15 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe 2 Bộ trưởng trình bày Tờ trình về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu ….