4 Bộ trưởng

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng trong 2,5 ngày
Theo chương trình, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp.