47 năm Ngày thống nhất đất nước

Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam
Moitruong.net.vn – Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Chiến thắng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.