50 hộ dân Hưng Yên triển khai thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Hưng Yên, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình. Mô hình được thực hiện tại huyện Kim Động với quy mô khoảng 50 hộ.

50 hộ dân Hưng Yên triển khai thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình – ảnh minh họa

Các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các bước trong quy trình xử lý nước thải sinh hoạt như: Hệ thống thu gom nước thải, các thiết bị, vật tư phục vụ xử lý nước thải. Công nghệ xử lý nước thải chủ yếu là lắng, lọc, vi sinh.

Việc triển khai mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình nhằm tìm ra giải pháp hợp lý, hữu hiệu trong xử lý nước thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngọc Linh (T/h)