Hưng Yên

Trên 77% diện tích đã có nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân
Theo Báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 15 giờ ngày 28/1 – ngày cuối cùng lấy nước của đợt 1, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024 được 381.373 ha, đạt 77,4%.