TP.Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư 5.775 tỷ đồng để thực hiện Dự án đô thị carbon thấp, tăng tốc đạt mục tiêu giảm phát thải
TP HCM sẽ khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nhân thực hiện các giải pháp giảm phát thải như lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho mục đích tự sản tự tiêu, chuyển đổi sang xe điện, nâng cấp tất cả đèn đường truyền thống trên địa bàn Thành phố lên đèn đường LED...