an ninh nguồn nước quốc gia

Những nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia
Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm an ninh nguồn nước.