an sinh vững chắc

[Góc nhìn tuần qua] Bảo hiểm xã hội – Điểm tựa của bạn và gia đình
Moitruong.net.vn – Hiện nay, cả nước có khoảng 1,45 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, chủ yếu là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. Dù vượt gần 2% so với chỉ tiêu được giao của cơ quan BHXH nhưng vẫn còn hàng chục triệu lao động chưa hiểu hết được giá trị khi có lương hưu. Các địa phương đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đây là “tấm thẻ” an sinh vững chắc cho người dân khi về già.