Bắc Trung bộ

Chủ động ứng phó mưa lũ, gió mạnh và rét đậm, rét hại
Ngày 29/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 606/VPTT về việc chủ động ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.